Testautomatisering met FitNesse

rogier@ammer.nl

In de huidige wereld is testautomatisering essentieel in software-ontwikkeltrajecten. Handmatige tests kunnen weliswaar snel feedback geven, maar dienen vaak herhaald te worden vanwege meerdere opleveringen van software. Het kan dan voor de

DutchEnglish