Testen

en testautomatisering

Agile

Devops en Scrum

Business Analysis

en Data Analytics

Het Scaled Agile Framework (SAFe®) is een in de markt bewezen besturingsmodel voor het organisatiebreed toepassen van Lean en Agile principes. Veel organisaties werken inmiddels met Agile en in Agile teams. Er kan een groot voordeel behaald worden wanneer ook de besturing van het gehele bedrijf hierop wordt afgestemd.

Het Scaled Agile Framework helpt daarbij. SAFe zorgt ervoor dat een organisatie zich structureert op waardestromen en dat daarbinnen een product(lijn) door meerdere Agile teams tegelijkertijd kan worden geïnnoveerd en onderhouden.

De kracht van dit framework is ook dat het strategisch doel en de teamactiviteiten nauw op elkaar worden afgestemd. Het SAFe® framework gaat in op de rollen, teams, activiteiten die een organisatie nodig heeft bij het opschalen van Agile werken. De training SAFe for Architects gaat specifiek in op de rol van architectuur in de wendbare organisatie. Deze rol is totaal anders dan de klassieke rol(len) die we kennen. De training SAFe for Architects is gebaseerd op de meest recente versie van SAFe® 5.0

Opzet

In de training SAFe for Architects leer je hoe architecten in een nieuwe rol als agile architect kunnen bijdragen aan het wendbaar worden van hun organisatie. Dit door te leren wat waardestromen zijn, en hoe architectuur mee dient te bewegen met die waardestromen. Architecten gaan zich nog meer oriënteren op de producten of diensten die het bedrijf levert, en het IT landschap daarop aanpassen en zgn.  ‘loosely coupled’ maken. Met een voorbeeld case van een koeriersbedrijf worden werkwijze, instrumenten, events en practices toegelicht en geoefend in teamvorm.

Doelstellingen

Gedurende deze 3-daagse training ga je leren wat een agile architect kan bijdragen aan creatie van een wendbare organisatie. Leerdoelen zijn:

 • Architectuur bedrijven gebruik makend van de SAFe principes
 • Synchroniseren van architectuur met creatie van businesswaarde
 • Ontwikkelen en communiceren van architectuur visie en intent
 • Plannen van de ‘architectural runway’ om de kwaliteit van releases te borgen
 • Bijdragen aan het ontwikkelen van competenties tbv ‘continuous delivery’ en ‘release on demand’
 • Het leiden en coachen van architecten en teamleden gedurende de kwartaal planning sessies en de uitvoering gedurende het kwartaal
 • Leiderschap tonen om bij te dragen aan de Lean-Agile transformatie

 Programma

De trainingsdagen lopen van 9.30 tot 17.00 uur, inclusief pauze.

 • Introductie agile architectuur rol
 • Architectuur voor ‘devops’ en ‘release on demand’
 • Synchroniseren architectuur met businesswaarde
 • Ontwikkelen van ‘solution visie’, ‘solution intent’ en ‘roadmaps’
 • Architectuur voorbereiden voor kwartaal (PI) planning sessies
 • Coördineren architectuur gedurende de kwartaal (PI) periodes
 • Ondersteunen van ‘continuous delivery’
 • Ondersteunen van totstandkoming nieuwe strategische thema’s en waardestromen
 • Mede leiden als architect van een lean agile transformatie

Examen

Na afronding van de training ontvang je van de Scaled Agile Academy een link naar het online examen. Je legt dit online examen af op een zelf te bepalen plaats en tijd. Het is een gesloten boek examen met beperkte tijd (Ongeveer 2 uur). Dit examen mag je opstarten tot 30 dagen na ontvangst van de mail. Wanneer je geslaagd bent, ontvang je automatisch zowel het SAFe for Architects (ARCH) certificaat als één jaar Academy Membership van de Scaled Agile Academy.

Voorkennis

Deze training is geschikt voor architecten in alle mogelijke rollen, informatie managers, informatie analisten en tech leads, en iedereen die zich bezighoud met architectuur.

Voorkennis van agile principes en Scrum, of ervaring in werken met Scrum is wel een vereiste, omdat deze training ingaat op het besturen op een agile lean wijze van een organisatie die met zelf organiserende teams werkt en het pull mechanisme.

Details

Duur: 3 dagen
Training: € 1.499
Examen: €     500
Totaal investering: €  1.999
StartdatumLocatie  
op aanvraagIn-companyMail ons

DutchEnglish