Testen

en testautomatisering

Agile

Devops en Scrum

Business Analysis

en Data Analytics

De Business information Services Library (BiSL) biedt een ‘framework’ voor het inrichten van functioneel beheer en informatiemanagement. Functioneel beheer vertaalt de gebruikerswensen naar functionele specificaties en informatiemanagement bepaalt de toekomst van de informatiesystemen. Er is een ontwikkeling gaande dat organisaties zich concentreren op het primaire product. Dit brengt de behoefte met zich mee om het beheer van de ICT-infrastructuur en / of het beheer van applicaties uit te besteden ('outsourcing'). De ICT-leverancier die dit werk van de organisatie overneemt zal bovendien steeds vaker bepaalde ontwikkel- en beheerwerkzaamheden uitbesteden aan lage lonen landen ('off shore'). De opdrachtgever moet in deze situatie goed kunnen aangeven welke behoefte de gebruikersorganisatie heeft ('Demand Management') en ook de externe diensten op een slimme manier inkopen ('Smart Buyership'). Ook dit zijn eindverantwoordelijkheden van de functioneel beheerorganisatie.

Opzet

BiSL is gestoeld op de ‘best practices’ van professionals met jarenlange ervaring. Functioneel beheer en informatiemanagement samen zorgen voor de optimale aansluiting van de informatiesystemen op het bedrijfsproces, nu en in de toekomst. Dit werkveld wordt aangeduid met de term 'Informatievoorziening' (IV). Het organisatieonderdeel dat ervoor verantwoordelijk is de 'functioneel beheerorganisatie' (FB).

Doelstellingen

De leerdoelstellingen zijn gericht op het voorbereiden op het APMG-examen voor het behalen van het BiSL Foundation certificaat.

Specifieke leerdoelen

Kennismaken met de verschillende BiSL procesclusters, de BiSL processen daarbinnen en de BiSL terminologie; Inzicht krijgen het BiSL-raamwerk en interne samenhang van de processen; Concrete handvatten verkrijgen voor toepassing van BiSL in uw organisatie; Het onderkennen van het toenemend belang van functioneel beheer en informatiemanagement. Na afloop is de deelnemer in staat de samenhang tussen de verschillende BiSL procesclusters te beschrijven. Verder is de deelnemer in staat om zelfstandig werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op het BiSL-proces in het algemeen.

Programma

De trainingsdagen lopen van 9.00 tot 17.00 uur, inclusief pauze. De training is gericht op het behalen van het examen voor het BiSL Foundation certificaat. Het behalen van dit certificaat wijst op kennis van en inzicht in:
  • de context van BiSL;
  • de inhoud en structuur van BiSL;
  • het toepassen van BiSL.
Het ontstaan van BiSL wordt kort toegelicht, het huidige gebruik van BiSL wordt geschetst en tevens wordt de plaats van BiSL in het raamwerk van Looijen aangegeven.

Doelgroep

De training is bedoeld voor mensen die in de dagelijkse praktijk met functioneel beheer of informatiemanagement bezig zijn.

Voorkennis

Minimaal een half jaar ervaring in een functioneel beheeromgeving.

Details

Duur: 2 dagen
Cursusprijs: € 899
Examen: € 200
Totaalprijs: € 1.099
StartdatumLocatie  
op aanvraagNederland/BelgieMail ons

DutchEnglish