Testen

en testautomatisering

Agile

Devops en Scrum

Business Analysis

en Data Analytics

De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen.

Een groot nadeel blijkt te zijn dat de Agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel qua information management, application management als infrastructure management.

Dit komt vooral omdat de beheerorganisatie niet in staat is om aan de flexibiliteitseisen van de Agile ontwikkelaars tegemoet te komen. Maar een veel belangrijkere reden is dat de kloof tussen ontwikkeling en beheer hierdoor veel groter is geworden. De Agile cultuur van snelheid, communicatie en samenwerking staat daarbij op gespannen voet met die van de traditionele control gebaseerde beheerorganisatie. De consequentie is dat de ontwikkelteams wel software snel opleveren maar niet snel in productie kunnen nemen.

Dit probleem vereist een fundamentele verandering in de wijze van samenwerking welke gevonden is in de Dev (Development) Ops (Operations) oplossing. Beide werelden worden samengesmeed in één team waardoor de kennis en kunde wordt gedeeld en de werkmethoden op elkaar worden afgestemd. Dit heeft grote consequenties voor de wijze waarop de beheerprocessen moeten worden ingericht. Het voordeel is echter een hoge mate van in control komen met een hoge time to market. Deze training bespreekt hoe de DevOps aanpak werkt en geeft vele praktische tips.

Training

De training DevOps Foundation geeft u in twee dagen op Foundation niveau inzicht in DevOps, gecombineerd met de kennis over de DevOps praktijk. Aansluitend aan de training DevOps Foundation heeft u de mogelijkheid tot het afleggen van het gecertificeerde examen DevOps Foundation.

Cursusmateriaal

Elke deelnemer ontvangt een digitaal cursushandboek, en het boek “DevOps Best Practices”.

Programma

De trainingsdagen lopen van 9.00 tot 17.00 uur, inclusief pauze.

  1. Inleiding DevOps
  2. Wat is Agile ontwikkeling?
  3. Wat is DevOps?
  4. Continuous Integration
  5. Continuous Delivery
  6. Continuous Testing
  7. Continuous Monitoring
  8. Agile ITIL processen
  9. Agile Tools
  10. Inrichtingsaspecten

Continuous Integration geeft best practices om vele programmeurs tegelijkertijd aan een applicatie te laten werken waarbij met een hoge frequentie de broncode wordt samengevoegd, gecontroleerd (statische testcases), gecompileerd en getest (dynamische testcases)

Continuous Delivery is gericht op het in een hoge frequentie doorlopen van de ontwikkel-test-acceptatie-productie omgeving. Hierbij wordt op basis van een hoge mate van automatisering een extreme time to market geboden tot op wel een deployment frequentie van 9 minuten.

Continuous Testing is een testaanpak waarbij test management het hele ontwikkelproces begeleid. Bij voorkeur worden de testcases eerder geschreven dan de software en naast de uitvoering van de gebruikelijke testsoorten wordt test management in hoge mate geautomatiseerd. Dit vereist een hoge mate van integratie van requirement management, software configuratie management en test management.

Continuous Monitoring is een essentieel onderdeel van DevOps waarbij niet alleen de software (middelen), maar ook de ontwikkelaars (mensen) en ontwikkelprocessen (methoden) worden gemonitord. De middelen worden in alle omgevingen continue gemeten om zo vroeg al mogelijk fouten te vinden. De mensen worden gemeten qua competentie ontwikkeling (kennis, kunde en attitude) en de method omvat de meting van de velocity (verwerkingscapaciteit) en efficiëntie

Agile processen is het aandachtsgebied dat aangeeft welke aanpassingen in de standaard beheerprocessen vereist is om tegemoet te komen aan de Agile ontwikkelmethoden.

Doelgroep

De termen Agile, Scrum en DevOps zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. De inleiding DevOps is daarom geschikt voor iedereen die werkt in de IT op het gebied van systeemontwikkeling, beheer of exploitatie.

Deze training van twee dagen is bij uitstek ook geschikt voor iedereen die zich DevOps op Foundation niveau wil eigen maken.

Details

Duur: 2 dagen
Cursusprijs: € 800
Examen: € 200
Totaalprijs: € 1.000
StartdatumLocatie  
20 en 21 december 2022eindhoven

DutchEnglish