Testen

en testautomatisering

Agile

Devops en Scrum

Business Analysis

en Data Analytics

Een internationaal erkende standaard in testmanagement In november 2002 is de International Software Testing Qualification Board (ISTQB) opgericht met onder andere als doel een verdere internationalisatie en harmonisatie van de testcertificatieprogramma’s tot stand te brengen. Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus: Foundation Certificate Advanced Certificate Expert Certificate Het Advanced level bestaat uit een drietal modules: Test Manager, Test Analyst en Technical Test Analyst. Iemand die alle drie de modules met goed gevolg heeft doorlopen is Full Advanced en mag de titel Certified Tester Advanced Level (CTAL) officieel gebruiken.

Opzet

De modules Test Manager en Test Analyst duren respectievelijk zes en vijf dagen verspreid over een aantal weken (inclusief examentraining en examen). De module Technical Test Analyst duurt drie dagen (inclusief examentraining, exclusief examen). Daarnaast dient u rekening te houden met huiswerk. Deze cursussen zijn een voorbereiding op de ISTQB Advanced examens en voldoen aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld.

Doelstellingen

Na deze training:
 • Kunt u een risicoanalyse uit voeren en een teststrategie opstellen
 • Kunt u een testplan opstellen (IEEE 829)
 • Kunt u een testproject leiden
 • Kunt u reviews leiden en een reviewstrategie opstellen
 • Kunt u testtools selecteren en implementeren
 • Kunt u test process improvement activiteiten uitvoeren op basis van TMMi en TPI Next
 • Kunt u gestructureerde black-box en white-box testtechnieken toepassen in de praktijk
 • Kunt u exploratory testen en andere informele testtechnieken toepassen
 • Kunt u aan reviews deel nemen ten aanzien van testability
 • Kunt u usability testen uitvoeren
 • Kunt u een advies te geven over niet-functionele testtechnieken
 • Kunt u starten met het automatiseren van testuitvoering door middel van keyword driven testing
 • En nog veel meer…

Programma

Programma onderwerpen Test Management
 • Testfasering (planning, specificatie, uitvoering en afronding)
 • Exit en acceptatiecriteria
 • Testdocumentatie, testbeleid, technieken voor strategiebepaling
 • Mastertestplan, detail testplan
 • Testbegroten, testmetrics, voortgangsbewaking en rapportages
 • Risicomanagement, identificeren van risico’s, risicoanalyse en FMEA
People skills
 • Samenstellen van het juiste testteam
 • Testteam dynamiek
 • Motivatie
 • Communicatieve vaardigheden
Testverbeteren
 • De testmodellen TPI Next en TMMi
 • De relatie met software process improvement (CMM(-I))
 • Uitvoeren assessment en opstellen testverbeterplan.
Testtechnieken
 • Black-box technieken
 • White-box technieken
 • Defect-based testtechnieken (software attacks, defect taxonomies)
 • Exploratory testing, error guessing
 • Statische analyse
 • Dynamische analyse
 • Het kiezen van de juiste testtechnieken en bepalen van de testaanpak
Reviews en inspecties
 • Code en requirements reviews
 • Bepalen reviewstrategie
 • Reviewprincipes, informele reviews, walkthrough, technical review en inspecties (IEEE 1028)
 • Het gebruik van checklists en rules
Non-functional testing
 • Usability testen
 • Reliability testen
 • Performance testen
 • Security testen
 • Maintainability testen
Test tools
 • Performance test tools
 • Automatisering van de testuitvoering
 • Key-word driven testing

Doelgroep

De training is voor u geschikt als u al enige tijd betrokken bent bij softwaretesten en u verder wilt verdiepen in alle facetten van het testvak. De training is bestemd voor:
 • Testmanagers
 • Testcoördinatoren
 • Testconsultants
 • Senior testers die zich verder willen ontwikkelen en verdiepen in het testvak

Voorkennis of voortraining

U hebt het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing en minimaal 18 maanden testervaring.

Details

Duur: 11 dagen
Cursusprijs: € 5.655
Examen: € 585
Totaalprijs: € 6.240
StartdatumLocatie  
op aanvraagNederland/BelgieMail ons

DutchEnglish