Testen

en testautomatisering

Agile

Devops en Scrum

Business Analysis

en Data Analytics

In november 2002 is de International Software Testing Qualification Board (ISTQB) opgericht met onder andere als doel een verdere internationalisatie en harmonisatie van de testcertificatieprogramma’s tot stand te brengen. Inmiddels bestaat er een volledig wereldwijd geharmoniseerd en erkend ISTQB certificatieschema. Het ISTQB testcertificatie programma is onderverdeeld in een drietal niveaus:

 • Foundation Certificate
 • Advanced Certificate
 • Expert Certificate

Deze driedaagse geaccrediteerde cursus is een voorbereiding op het examen “ISTQB Advanced Technical Test Analyst Certificate” en voldoet aan de eisen zoals deze door ISTQB worden gesteld. U leert alles over component testen, white-box testtechnieken, statische analyse, non-functional testen en geautomatiseerd testen volgens de internationaal erkende ISTQB standaard.

Na deze training:

 • Kunt u typische risico's herkennen en classificeren die te maken hebben met performance, beveiliging, betrouwbaarheid, portabiliteit en onderhoudbaarheid van softwaresystemen
 • Kunt u testplannen creëren voor ontwerp en uitvoer van tests om deze risico's te mitigeren
 • Kunt u de juiste testontwerp technieken selecteren en toepassen om te verzekeren dat tests voldoende vertrouwen geven op basis van verschillende dekkingstypen
 • Kunt u effectief deelnemen aan technical reviews met ontwikkelaars en software architecten
 • Kunt u risico's in code en software architectuur herkennen en dynamische analyse opnemen in het testplan om deze risico's te mitigeren
 • Kunt u op basis van statische analyse verbeteringen voorstellen voor beveiliging, onderhoudbaarheid en testbaarheid van de code
 • Kunt u de kosten en baten schetsen die kunnen worden verwacht bij toepassing van bepaalde soorten testautomatisering
 • Kunt u passende tools selecteren voor de automatisering van technische testtaken
 • Kunt u de technische aspecten en concepten begrijpen bij de toepassing van testautomatisering
 • Bent u voorbereid op het ISTQB examen.

Opzet van de training

De training duurt drie dagen, verspreid over twee weken waarin u alles leert over component testen, white-box testtechnieken, statische analyse, non-functional testen en geautomatiseerd testen volgens de internationaal erkende ISTQB standaard met nadruk op verdieping van de uw kennis van gestructureerd testen en toepassing in de praktijk. U gaat oefenen met een uitgebreide case.

Het examen bestaande uit scenario gebaseerde multiple-choice vragen vindt plaats op een aparte dag een week na de laatste cursusdag. Bij een score van 65% of hoger krijgt u het ISTQB Advanced Test Analyst certificaat.

Programma onderwerpen

Testsoorten

 • Component testen
 • Integratie testen

Testtechnieken

 • Statement testing
 • Decision testing
 • Condition testing
 • Multiple condition testing
 • Path testing
 • API testing
 • Statische analyse
 • Dynamische analyse
 • Het kiezen van de juiste testtechnieken en bepalen van de testaanpak
 • Fout gebaseerde testtechnieken (software attacks, defect taxonomies)
 • Het kiezen van de juiste testtechnieken en bepalen van de testaanpak

Reviews en inspecties

 • Code reviews
 • Architectuur reviews

Non-functional testing

 • Reliability testen
 • Performance testen
 • Security testen
 • Maintainability testen

Test tools

 • Performance test tools
 • Coverage tools
 • Testuitvoeringsautomatisering
 • Key-word driven testing

Voor wie is deze training bedoeld?

De training is voor u geschikt als u al enige tijd betrokken bent bij softwaretesten en u verder wilt verdiepen in testanalyse op technisch vlak.

Rollen van deelnemers in hun organisatie

De training is bestemd voor:

 • Testanalisten
 • Ontwikkelaars
 • Integratoren
 • Testcoördinatoren
 • Testmanagers
 • Testconsultants

Voorkennis

U hebt het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing en minimaal 18 maanden testervaring.

Details

Duur: 3 dagen
Training € 1.799
Examen € 200
Totale investering € 1.999
StartdatumLocatie  
16 en 17 en 30 september 2024Eindhoven
op aanvraagin-companyMail ons

DutchEnglish