Testen

en testautomatisering

Agile

Devops en Scrum

Business Analysis

en Data Analytics

ITIL® staat voor Information Technology Infrastructure Library. ITIL is ontstaan uit een verzameling best practices. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw biedt ITIL® een raamwerk van processen, rollen en verantwoordelijkheden, als een verzameling best practices. De ooit geldende betekenis Information Technology Infrastructure Library is geëvolueerd naar een integrale servicemanagement benadering, gericht op het effectief sturen en managen van de IT-dienstverlening. Het doel is op een efficiënte en effectieve wijze het beheer te voeren over alle onderdelen die nodig zijn om een IT-service te leveren. Hierdoor kan klanten worden gegarandeerd dat ze de producten en diensten krijgen die zij verlangen en waarover afspraken zijn gemaakt. Uitgangspunt is het creëren van waarde zoals deze door de klant wordt waargenomen op basis van bruikbaarheid en belang. De kern van ITIL 4 is het service-waardesysteem (service value system- SVS) en het vier-dimensiemodel (four dimension model) van waaruit elk onderdeel van het SVS overwogen wordt.De kerncomponenten van het SVS zijn de service-waardeketen (ITIL service chain), de werkwijzen (ITIL practices), de leidende principes (ITIL guiding principles), de besturing (governance) en continue verbetering (continual improvement). Tijdens de ITIL 4 Foundation training vergaart u kennis over de verschillende begrippen en krijgt u inzicht in de samenhang tussen de kernonderwerpen en de verschillende begrippen.

Voorkennis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Certificaat

Indien u na de training het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u het certificaat ITIL® 4 Foundation Certificate in IT Service Management.

Programma

In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:
  1. De structuur en voordelen van ITILAfbeelding ITIL 4
  2. De belangrijkste servicemanagement concepten
  3. De vier dimensies van servicemanagement
  4. Het doel en de componenten van het ITIL service-waardesysteem
  5. De leidende principes (adopteren en aanpassen)
  6. De activiteiten binnen de service-waardeketen en de onderlinge relaties
  7. Kennis en begrip van de belangrijkste werkwijzen
  8. Examentraining
De training ITIL 4 Foundation duurt 3 dagen en is inclusief het examen, dat in de middag van de derde trainingsdag op locatie wordt afgenomen.

Doelgroep

Bent u werkzaam in de IT op het gebied van beheer of exploitatie? Of geeft u leiding binnen dit vakgebied? Of bent u als intermediair werkzaam tussen gebruikers- en IT-organisatie? Dan is de kennis van ITIL 4 Foundation voor u onmisbaar!

Details

Duur: 3 dagen
Cursusprijs: € 999
Examen: € 250
Totaalprijs: € 1.249
StartdatumLocatie  

DutchEnglish