Testen

en testautomatisering

Agile

Devops en Scrum

Business Analysis

en Data Analytics

Samenwerken, we kunnen niet zonder. In een agile/scrum omgeving valt of staat het succes met de kwaliteit van met name de samenwerking.

In deze training wordt dus ook stilgestaan bij een belangrijk aspect: jij en het team.

Om op een effectieve en energieke manier met elkaar samen te werken aan het realiseren van sprintdoelen, is inzicht in jezelf maar ook in de andere teamleaden van essentieel belang. Weten wie waar goed in is, weten hoe je de ander mee moet kunt krijgen. Elkaar echt beter begrijpen verhoogt de kwaliteit en productiviteit, maar zeker ook het plezier en daarmee de continuïteit van een team binnen uw bedrijf.

Interactief

Deze training is een interactieve en confronterende training waarin elementen van met name de menselijke kant van het werken in teamverband samenkomt.

Jij staat centraal in deze training. Door middel van interactie, spiegels voorgehouden en samenwerking is dit met uitstek de training voor scrum teams om te leren elkaar in een team te begrijpen en om succesvol te zijn.

Scrum is een methode die momenteel de markt verovert voor het ontwikkelen van software. Een zeer interactieve, iteratieve en incrementele methode om snel kleine stukjes software te ontwikkelen. Deze methode kenmerkt zich door het scrum framework, rollen, events en artifacts. Een duidelijke, goed te begrijpen methode met regels die goed te begrjipen zijn.

Simple to learn, difficult to master.

Dit hoor je vaak. Waar zit die moeilijkheid dan? Onze mening is dat dit ligt aan de menskant, een onderbelicht onderdeel van de geëigende training.

Opzet

In deze training wordt aandacht geven aan ieders gedragsvoorkeuren. Deze worden op een laagdrempelige manier in beeld gebracht en besproken door middel van games.  Op deze manier krijgt iedere deelnemer meer inzicht in zichzelf. Door het delen van de voorkeuren ontstaat er meer inzicht in elkaars sterke punten en leren (project-) medewerkers elkaar beter te vinden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan verschillende communicatiestijlen en beïnvloedingsvaardigheden.

Doelstelling

Aan het einde van de training heeft de student inzicht:

  • in de eigen en elkaars gedragsvoorkeuren en sterke punten
  • in voorkeurscommunicatiestijlen en beïnvloedingsvaardigheden
  • één of meerdere persoonlijke acties waar hij direct mee aan de slag gaat

Iedere medewerker zoekt een buddy die hem helpt zijn actie(s) ook daadwerkelijk in gang te zetten.

Doelgroep

Teams die zichzelf en elkaar beter willen leren kennen waardoor er effectiever, doelgericht en prettiger samengewerkt wordt.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de training vult iedere deelnemer de Persoonlijke Identiteit Test (PIT) in. Met dit on-line mini assessment krijgt de deelnemer inzicht in zijn eigen gedragsvoorkeuren op het gebied van leiderschap, conflicthantering, samenwerken, flexibiliteit, emotionele stabiliteit, prestatiegerichtheid en zorgvuldigheid.

Details

Duur: 1 dag, en een terugkomsessie van 2 uur, voor de persoonlijke acties
Cursusprijs: op aanvraag
Totaalprijs: op aanvraag
StartdatumLocatie  
op aanvraagin-companyMail ons

DutchEnglish